Alsike Klosterby

I Alsike, mellan Stockholm och Uppsala, ligger sedan 1964 Alsike Kloster. Klostret har sedan lång tid fungerat som en fristad för människor på flykt. 

Sedan 2009 finns visioner för en expansion av verksamheten, att utveckla klostret till en klosterby där en blandning av verksamheter skapar möten för integration, ekologiskt boende, rekreation etc.

Som ett bidrag till visionen jobbade Joakim under våren 2016 med att visualisera hur visionen skulle kunna byggas. Uppdraget skedde Pro Bono och i form av examensarbete i Arkitektur på Chalmers.

En del av examensarbetet omfattade ett förslag på nybyggnad av eremitstugor för kortare enskilda retreater, med fokus på meditativ vandring inåt och uppåt.

Plats: Alsike, Uppland

Typ: Idéskiss

Beställare: Alsike Kloster (pro bono)

År: 2016

Alsike erimitage arkitektur

kontakt@essensarkitektur.se

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

© 2024 Essens Arkitektur