Brf Ferrum

Brf Ferrum består av 66 lägenheter med en spridning från ettor på 35 kvm till vindsvåningar på ca 100 kvm.

Utformningen är anpassad efter den sluttande tomten. Materialval och gestaltning förstärker en stadsmässig känsla samtidigt som projektet knyter an till platsens småskalighet genom att dela upp byggnaden i flera olika delar.

För de boende blir uppdelningen av huset en fin kvalité där de tre trapphusen får olika utseende och karaktär. I utformningen av lägenheterna har yteffektiva planlösningar kombinerats med en ljus och rymlig känsla. Det har åstadkommits genom att göra lägenheterna grunda med långsidan vänd mot fasaden.

Projektet utfört under tidigare anställning på Forum Arkitekter. Visualisering av Anton Edberg, Forum Arkitekter.

Plats: Borås

Typ: Nybyggnad av flerbostadshus

Beställare: RO Gruppen/Stadsporten

År: Färdigställt 2023

 

Brf Ferrum Borås Sätterman Essens Arkitektur AB Alingsås

essensarkitektur

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

kontakt@essensarkitektur.se

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

© 2024 Essens Arkitektur