Hantverksgatan Alingsås Sätterman Essens Arkitektur AB Alingsås

Hantverksgatan 18

På Hantverksgatan, precis vid infarten till Alingsås, har Essens ritat ett nytt flerbostadshus. Projektet omfattar 15 hyresrätter, från ettor på 32 m² till yteffektiva treor på 69 m².

Byggnaden vill söka svar på frågeställningen hur en modern arkitektur kan tillföras, som samtidigt anpassar sig till den omgivande småstaden. En arkitektur som inte vill sticka ut för sakens skull men samtidigt har ambitionen att vara ett positivt tillskott i stadsmiljön.

Huset ersatte ett mindre, nedgånget hus med fyra lägenheter. Trots ökningen i storlek är utformningen gjord just för att smälta in väl i gatubilden. Form, byggnadshöjd och utseende följer gatans rytm och melodi.

Då hyresvärden även handgripligen bygger huset har fokus legat på att det vi ritar både ger ett rationellt byggande och yteffektiva, högkvalitativa bostäder. Detta kommer även framtida hyresgäster till del, genom att det ger rimliga hyresnivåer!

Lägenheterna är utformade så att alla tvåor och treor får ljus och utblick åt flera håll. Samtliga lägenheter har sovrummen vända mot en lugn sida samt egna uteplatser eller tilltagna balkonger! Utöver den genomtänkta förvaringen i lägenheterna får alla även generösa förråd i antingen källare eller på vinden, och bra cykelrum med direkt utgång vilket underlättar för både cykelpendling och barnvagnen.

Plats: Alingsås

Typ: Nybyggnad av hyreshus

Beställare: Arkblad fastigheter

Status: Under byggnation

Hantverksgatan Alingsås Sätterman Essens Arkitektur AB Alingsås
Hantverksgatan Alingsås Sätterman Essens Arkitektur AB Alingsås

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

kontakt@essensarkitektur.se

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

© 2024 Essens Arkitektur