Kv Läkaren Trollhättan Essens Arkitektur

Kv Läkaren

I anslutning till det gamla lasarettsområdet i Trollhättan pågår ett detaljplanearbete som bl.a. omfattar tillskott av ny bostadsbyggnation. 

Nya punkthus tillskapas i randen till ett skogsparti. Utformning är gjorde med avsikt att bevara befintlig grönska och snarare tillgängliggöra området och höja dess status som rekreationsområde.

Lägenhetsfördelningen skapar en variation av boende. Samtliga lägenheter får goda kvalitéer som generösa balkonger och fönster i flera riktningar.

Projektet utfört under tidigare anställning på Forum arkitekter.

Plats: Trollhättan

Typ: Detaljplanearbete

Beställare: Willhem & Kungsleden

År: Under granskning

Kv Läkaren Trollhättan Essens Arkitektur
Kv Läkaren Trollhättan Essens Arkitektur
Kv Läkaren Trollhättan Essens Arkitektur

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

kontakt@essensarkitektur.se

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

© 2023 Essens Arkitektur